ความตื้นลึกหนาบางของความรัก 3 (For ≠เคมีไม่เข้า)

-A A +A

ความตื้นลึกหนาบางของความรัก 3 (For ≠เคมีไม่เข้า)

หมวดนิยาย: 

มุมมองของความรักจาก
'เปรี้ยว' ถึง 'กาฟิวส์' + 'กาฟิวส์' ถึง 'เปรี้ยว'
ความในใจที่อยากจะบอก
***
เขียนจาก เปรี้ยว's POV & กาฟิวส์'s POV

สารบัญ / เมนูนิยาย