คู่มือนักเขียนนิยายเรื่องยาว

เนื่องจากการลงนิยายประเภทเรื่องยาวมีความซับซ้อน ดังนั้นขอให้นักเขียนทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะลงนิยายทีละหลายๆ ตอน อ่านให้ละเอียด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงนิยายครั้งต่อไปครับ

สำหรับคนตาบอดที่ต้องการฟังพอดแคสการลงนิยาย สามารถ ฟังพอดแคสการลงนิยายเบื้องต้นได้ที่นี่

วิธีการใช้งาน

การสร้างนิยายเรื่องใหม่

 • ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้เราไปตรงเมนูหลักด้านบนเว็บไซต์ หรือตรงที่มีรูปโปรไฟล์แสดงอยู่
 • ให้ไปที่ ‘เขียนเรื่องใหม่’ จากนั้นไปที่หมวด ‘เพิ่มนิยายเรืองใหม่’
 • เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ใส่ข้อมูลงานเขียนของท่าน ช่อง ‘ชื่อนิยาย หรือชื่อตอนย่อยของนิยาย’ ให้ใส่ชื่อนิยายของท่าน ตัวอย่างเช่น "เจ้าแมวน้อย"
 • ในช่องประเภทการสร้างเนื้อหา ให้เลือก 'เพิ่มนิยายเรื่องใหม่'
 • ถัดลงมา ให้ท่านใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานในช่อง ‘เนื้อหา’ เช่น คำโปรย เรื่องย่อ แนะนำตัวละคร หรือพูดคุยกับผู้อ่าน
 • จากนั้น ให้เลือกรูปแบบของข้อความ ซึ่งหากไม่ได้ใช้โค้ด HTMl เพิ่มเติม ก็ไม่จำเป็นต้องปรับใดๆ ครับ
 • ต่อมา ให้เลือกหมวดหมู่ให้ผลงานของท่าน อาทิ นิยายรัก นิยายแฟนตาซี นิยายกำลังภายใน เป็นต้น
 • ถัดลงมา ให้ใส่แท็กส์ (Tags)ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของท่าน เช่นความรัก, สังคม, อกหัก, รักวัยรุ่น เป็นต้น
 • ในช่องสถานะเรื่อง หากนิยายของท่านยังไม่เปิดขาย หรือยังไม่จบบริบูรณ์ สามารถปล่อยว่างไว้ได้เลย ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากใส่ข้อมูลเบื้องต้นของนิยายครบเรียบร้อย ให้กดบันทึกครับ

ตอนนี้ เราก็จะได้หน้าแรกของนิยายของเรามาเรียบร้อยแล้วครับ แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มตอนให้นิยายของเรา อย่าเพิ่งกดออกจากหน้านิยายไปก่อนนะครับ เพราะเราต้องดำเนินการเพิ่มตอนย่อยของนิยายในหน้าข้อมูลนิยาย ที่เราเพิ่งกดบันทึกไปนั่นเอง

วิธีการเพิ่มตอนใหม่

วิธีการเพิ่มตอนใหม่

ให้เข้าไปที่หน้าหลักของนิยายเรื่องที่ต้องการ (หน้าที่เป็นหน้าสารบัญไปยังบทต่างๆ ของนิยาย หรือหน้าข้อมูลเบื้องต้น) หากต้องการหาหน้าแรกนิยายของตัวเองเจออย่างรวดเร็ว ให้เข้าไปที่ จัดการนิยาย จากนั้นเลื่อกเรื่องที่ต้องการ และเข้าไปที่เมนู 'เพิ่มตอนย่อย' ซึ่งหากหาไม่เจอ ให้เราสังเกตอิโมจิปากกาหมึกซึมสีดำที่อยู่ด้านล่างถัดจากข้อมูลนิยายครับ ให้เข้าไปตรงนั้นเลย

* ข้อสังเกต ในการเพิ่มตอนย่อย ท่านสมาชิกจะต้องเพิ่มตอนย่อยลงในส่วนของหน้าแรกของนิยาย เพราะหากท่านเพิ่มตอนย่อยลงภายในตอนย่อย ตอนย่อยที่ท่านเพิ่ม จะกลายเป็นตอนย่อยของตอนย่อยนั้นๆ อีกที

ตัวอย่างเช่น หากนักเขียนไปเพิ่มตอนย่อยลงในหน้านิยาย "เจ้าแมวน้อย ตอนที่ 1"

ตอนใหม่ที่นักเขียนเพิ่มลงไป จะไปอยู่ในหน้าสารบัญของหน้า "เจ้าแมวน้อย ตอนที่ 1"

พูดง่ายๆ ก็คือ ตอนย่อยที่ท่านใส่ จะไม่ไปอยู่ในหน้าสารบัญของนิยายเรื่อง "เจ้าแมวน้อย" แต่จะกลายเป็นตอนย่อยของตอน "เจ้าแมวน้อย ตอนที่ 1" แทน ซึ่งวิธีเพิ่มตอนย่อยในลักษณะนี้ จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะแบ่งหน้าสารบัญในหน้าแรกนิยายให้ออกเป็นหลายๆ ภาค หรือหลายๆ เล่มครับ *

ทั้งนี้ อย่าลืมใส่หมวดหมู่นิยายของตอนย่อย ให้ตรงกับข้อมูลของหน้าหลักนิยายของท่านด้วยนะครับ มิฉะนั้น ตอนย่อยในนิยายของท่าน ก็จะไปปรากฏอยู่คนละที่กับหน้าหลักนิยาย ส่วนระบบแท็กส์ ไม่ต้องใส่ครับ

 • ตรงช่อง 'ชื่อนิยาย หรือชื่อตอนย่อยของนิยาย' ให้ใส่เลขตอนและชื่อตอนใหม่ของนิยายครับ ตัวอย่างเช่น "เจ้าแมวน้อย ตอนที่ 1"
 • ช่องประเภทการสร้างเนื้อหา ให้เลือก 'เพิ่มตอนย่อย'
 • ช่องเนื้อหา ให้ใส่เนื้อหาของนิยายครับ
 • หลังจากใส่เนื้อหาเสร็จ ให้เลือกหมวดหมู่ของตอนย่อยให้ตรงกับข้อมูลหน้าแรกของนิยาย เช่น หากหน้าหลักนิยายเป็นหมวด 'กำลังภายใน' ตอนย่อยก็ต้องเลือกหมวดเป็น 'กำลังภายใน' ด้วย
 • ในช่องสถานะเรื่อง หากนิยายของเรายังไม่จบ หรือยังไม่เปิดขาย ให้ปล่อยว่างไว้ได้เลย ไม่ต้องทำอะไรครับ
 • จากนั้นกดบันทึก

เพียงเท่านี้ เราก็จะเพิ่มตอนย่อยในนิยายของเราได้แล้วครับ

ส่วนถ้าต้องการไปเพิ่มตอนต่อไปให้กับนิยาย ให้เราคลิกไปที่หน้าปก หรือไปที่เมนูด้างล่างเนื้อหาเพื่อกลับไปที่หน้าแรกนิยายได้เลย จากนั้นก็ไปทำตามขั้นตอนที่แนะนำเอาไว้เหมือนเดิมเลยครับ

วิธีการเพิ่มนิยายแบบแบ่งออกเป็นหลายภาคหรือหลายเล่ม

หากในหน้าแรกนิยายเรื่อง 'เจ้าแมวน้อย' เราเพิ่มตอนย่อยตอนแรกเป็น 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 1' เราอย่าเพิ่มไปสร้างตอนย่อย 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 2'

แต่ให้เราเข้าไปในหน้า 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 1' จากนั้นไปเพิ่มตอนย่อยของ 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 1' ให้ครบก่อน อาทิ 'เล่มที่ 1 ตอนที่ 1, เล่มที่ 1 ตอนที่ 2' เป็นต้น

จากนั้นค่อยไปที่หน้าแรกของนิยาย แล้วไปเพิ่มตอนย่อยเป็น 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 2' แล้วทำตามขั้นตอนเดิม

ข้อสังเกต : หากเราไปเพิ่ม 'เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 1, เจ้าแมวน้อย เล่มที่ 2 ฯลฯ' ลงในสารบัญหน้าแรกนิยาย แล้วไปทยอยใส่ตอนย่อยลงภายในแต่ละเล่ม ตอนย่อยที่เราเพิ่มไปจะไม่ปรากฏขึ้น ดังนั้นควรเพิ่ม 'เล่มที่ 1' ลงในหน้าแรกนิยาย จากนั้นไปใส่ตอนย่อยของ 'เล่มที่ 1' ให้ครบก่อน แล้วค่อยไปสร้างเล่มที่ 2

หากต้องการเช็คว่า ตอนใหม่เข้าไปอยู่ในนิยายหรือยัง ให้ไปดูที่หน้าแรกของนิยายครับ หากเห็นตอนใหม่เพิ่มเข้ามา แสดงว่าทำตามวิธีได้ถูกต้องครับ

วิธีการก็มีประมาณนี้ครับ

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์ประเด็นอื่นๆ สามารถอ่าน คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เพิ่มเติมได้ครับ

 
 

ข้อควรทราบ เนื่องจากผู้ดูแลหลักของเว็บไซต์เป็นคนตาบอด หากพบการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนและสร้างความไม่สะดวกต่อการใช้งาน โปรดแจ้งทีมงานได้ในทุกช่องทาง

เราอยากให้สมาชิกทุกท่านอยู่กันอย่างครอบครัวที่อบอุ่น ให้สังคมภายในเว็บ เป็นสังคมที่ดี ดังนั้น สมาชิกทุกท่านโปรดเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ผลงานที่ถูกเผยแพร่บนเว็บ ให้ถือว่าลิขสิทธิ์เป็นของผู้เผยแพร่เอง ห้ามมิให้บุคคลอื่นนำไปเผยแพร่ ก็อปปี้ หรือนำไปดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน แล้วถูกดำเนินคดีจากเจ้าของผลงาน ทางเว็บมิขอเกี่ยวข้อง เพราะได้แจ้งเตือนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

หากพบบทความที่มีเนื้อหาไปในทางใส่ร้ายผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย แจ้งเข้ามาได้ตามช่องทาง Email keangun2018@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางทีมงาน จะทำการตรวจสอบ และหากเป็นจริง จะนำผลงานดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ ไม่เกิน 1 วัน

Copyright © 2018-2024 keangun. All Right Reserved.