แจ้งลบนิยายที่เป็นเรื่องยาวออกจากระบบ

เนื่องจากการลบเนื้อหานิยายออกจากระบบมักเกิดปัญหา อาธิ ลบตอนที่มีคนกดซื้อไปแล้ว, ลบหน้าแรกนิยายโดยที่ตอนย่อยยังคงเหลือค้างอยู่ในระบบ, ฯลฯ ทางทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์การลบเนื้อหานิยายเอาไว้ แต่นักเขียนยังคงสามารถแก้ไขเนื้อหาที่ท่านลงไปแล้วได้ อีกทั้งยังสามารถกดยกเลิกการเผยแพร่เนื้อหาได้ตลอดเวลา ซึ่งหากยกเลิกการเผยแพร่ คนอื่นๆ ก็จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของท่านได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากนักเขียนมีข้อจำเป็นต้องลบนิยายออกจากระบบจริงๆ นักเขียนสามารถแจ้งความประสงค์ให้แอดมินดำเนินการลบให้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. นิยายเรื่องที่ท่านต้องการลบ (ทั้งเรื่อง) จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดขาย หรือไม่เคยมีคนซื้อมาก่อน หากมีประวัติว่ามีผู้อ่านกดซื้อไปแล้ว ทางนักเขียนจะไม่สามารถลบงานดังกล่าวออกจากระบบได้ เนื่องจากมีคนซื้อไปแล้ว

  2. นิยายเรื่องที่ท่านต้องการลบ (บางตอน) ตอนดังกล่าวจะต้องไม่เคยเปิดขายหรือมีคนกดซื้อมาก่อน อย่างไรก็ตาม หากตอนนั้นๆ เปิดขายไปแล้ว แต่ยังไม่มีคนกดซื้อ กรณีนี้สามารถลบได้

  3. กรณีที่นักเขียนลงเนื้อหาผิดตอนและต้องการลบตอนดังกล่าวออก ทางแอดมินแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องลบ นักเขียนสามารถแก้ไขข้อมูล อาทิชื่อเรื่อง + ชื่อตอน และเนื้อหาภายในตอนที่ลงผิดได้โดยตรงเลย

  4. หากนักเขียนต้องการปิดการเข้าถึงเนื้อหา เพื่อไม่ให้คนอื่นๆ อ่านได้อีกต่อไป สามารถใช้ปุ่มยกเลิกการเผยแพร่แทนการลบเนื้อหาได้เช่นกัน

หากการลบเนื้อหานิยายเป็นไปตามข้อกำหนด นักเขียนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งแอดมินลบเนื้อหาได้เลยครับ