ระบบของเว็บสามารถให้นักเขียนลบงานเขียนของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยนักเขียนจะต้องทะยอยลบงานเขียนของท่านไปทีละตอน การลบหน้าแรกนิยาย (หน้าสารบัญนิยาย) ไม่ใช่การลบนิยายทั้งเรื่อง ถึงแม้ว่าท่านลบหน้าแรกนิยายไปแล้ว แต่ตอนย่อยอื่นๆ ยังคงอยู่ ดังนั้นหากท่านต้องการนำนิยายออกจากระบบ หรือลบนิยายทั้งเรื่องจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการให้

ซึ่งขั้นตอนการแจ้งลบนิยายเรื่องยาวทั้งเรื่องมีดังนี้

  1. ไปที่ปุ่มแจ้งลบนิยายเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านล่าง

  2. จากนั้นแจ้งชื่อนิยายที่ต้องการลบทั้งเรื่อง อาทิเจ้าแมวน้อย

** หากนักเขียนต้องการลบบางตอนออก และเหลือบางตอนเอาไว้ให้อ่านฟรี นักเขียนจะต้องดำเนินการเอง เพราะระบบพื้นฐานสามารถลบหรือแก้ไขเป็นรายตอนได้อยู่แล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเฉพาะการลบทั้งเรื่องเท่านั้นครับ **