กฎระเบียบในการใช้งานห้องเว็บบอร์ดโปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาเว็บไซต์

-A A +A

กฎระเบียบในการใช้งานห้องเว็บบอร์ดโปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาเว็บไซต์

ห้องนี้สำหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาเว็บไซต์ไว้ตั้งกระทู้พูดคุย หางาน และสอบถามในประเด็นต่างๆ อาทิ CMS, JAVASCRIPT, SQL, PhP, C#, PYTHON, RUBY, HTML, CSS, Node.js, Express, MongoDB ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประกาศรับงาน ผู้ประกาศจะต้องแนมลิงก์ผลงานที่เคยผ่านมา หรือตัวอยางผลงานเอาไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของคนที่จะจ้าง

ในการตกลงรับงานหรือจ้างงาน หากผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายจะต้องพูดคุยกันด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรู้เห็น หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานห้องนี้ โปรดสอบถามได้ทางคอมเมนต์ครับ