เนเน่ ธิดาพญายม (ภาคพิเศษ ของ พยัคฆ์ร้าย..สายลับ)

-A A +A

เนเน่ ธิดาพญายม (ภาคพิเศษ ของ พยัคฆ์ร้าย..สายลับ)

ตัวเอกของเรื่อง ( แนะนำ )

1.เผด็จ รุจินานนท์

2.เนตรทิพย์ รุจินานนท์

3.จุ๊บแจง หงส์ฟ้าปลอม

4.ปวรรัชดล เดชาวัตร

5.กัญญ์วรา รุจินานนท์  (เดิม ชยานนท์ ณ ลำพูน)

6.พันตำรวจตรี อัธวิทย์ ปัญจโชติ

7.รุจิษยา ปัญจโชติ

8. มนัญญา ปัญจโชติ

9.เพ็ญนภา รุจินานนท์

10.กันตภณ ตุ้มวิวัฒน์

11.เทียนหอม ศิริพงศ์รักษา

12.ร้อยตำรวจตรีหญิง ภัคภัสร์ปภา ธฤษวรรณ (ยี่หวา)

13.ยายชื่น

14.อรรณพ

15.นวลปรางค์ (นิ่ม)

16.ร้อยโทบริบูรณ์ อนุทิน

17.จ่าสิบตรีสมนึก ดอนกระโทก

18.มาดาม

19.จิงโจ้

20.บิงซู อวยธารา

21.เสี่ยกวง

22.เสี่ยตุ้ม

23.เฒ่าหยิน

24.อาหยี

25.เสี่ยวปิง

26.บรรชา เสริมแก้วสกุล

27.พันตำรวจเอก จักรพันธ์ มหันธา

รับเชิญ ( พิเศษ )

๑.อัธวุฒิ ปัญจโชติ

๒.ชัชพิมุข ชยานนท์ ณ ลำพูน

๓.มณีบุษราคัม เพชรรัตน์

๔.พลตำรวจตรี ปราชญ์ วิทยานุกุล

๕.ร้อยตำรวจโท กฤษณะ ยุทธนา

๖.ชื่นจิต โสพันธุ์

๗.เชี่ยว ชาญยุทธ

๘.แม้นมาศ วรารักษ์

๙.เกศินี ผ่องพินิจ

๑๐.หงส์หยก

สารบัญ / เมนูนิยาย