วันที่25เราตื่นมาพร้อมๆกัน

-A A +A

วันที่25เราตื่นมาพร้อมๆกัน

วันนี้เราตื่นมาพร้อมกันหรือนี้คือความรักหรือความคิดถึงของเราสองคนส่ส่งงถึงกันนะ?(มันคือวันล่าสุดเเล้วนะครับ25สิงหาคม2564)