IMAGINATION [จินตนาการ เพ้อฝัน]

-A A +A

IMAGINATION [จินตนาการ เพ้อฝัน]

ทุกคนต่างมีความเพ้อฝัน ทุกคนมีโลกแห่งจินตนาการเป็นของตัวเอง

ตัวเราเองก็เหมือนกันเรามีความเพ้อฝันจินตนาการสารพัด แต่ในใจลึกๆทุกคนก็หวังให้มันเป็นจริง แต่เราอยากจะบอกความเพ้อฝันของตัวเองให้ทุกคนได้รับรู้  แต่ใครล่ะจะไปสนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม   แต่เราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าการที่เราเพ้อฝันมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้   ถึงแม้มันจะมีความเป็นไปได้น้อยมากๆแต่นั้นอาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่สามารถทำให้คนๆหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวัน              เราอยากบอกกับทุกคนที่เข้ามาอ่าน Storiesนี้ว่าอย่ามองว่าการเพ้อฝันของตัวเองเป็นแค่จินตนาการเป็นแค่การเพ้อฝันเพราะสิ่งที่เราคิดมันอาจเป็นแรงผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังไว้ก็ได้     

                                                                                                                                                              FY-GG