งงกันมั้ย? ทำไม สอนในโรงเรียนเรียก “ครู” แต่สอนในมหา’ลัยเรียก “อาจารย์”

-A A +A

งงกันมั้ย? ทำไม สอนในโรงเรียนเรียก “ครู” แต่สอนในมหา’ลัยเรียก “อาจารย์”

เนื่องเพราะภาษาไทยเรา มีหลายคำที่มีความหมายคล้ายกัน แต่ก็ไม่เชิงเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะหากจะว่ากันให้ลึกๆ คำเหล่านั้นก็มักจะมีรายละเอียดเป็นนัยๆ ที่ต่างกันอยู่ ดังเช่นคำว่า “ครู” และ “อาจารย์” ที่หากเราลองคิดดู มันก็ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหน เพราะก็มีหน้าที่สอนเหมือนๆ กัน บางโรงเรียนใช้เรียกแทนกันได้ด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ยังมีหลายคนที่มองว่า ก็ไม่เห็นจะแยกยากอะไร เพราะหากมองกันโดยทั่วไปก็เห็นๆ กันอยู่ “ครู” สอนในโรงเรียน “อาจารย์” สอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากจะว่าไปในทางนั้น ก็ไม่เชิงถูกเสียทีเดียวครับ

อันที่จริงแล้ว ความหมายคำว่า “ครู” คนที่ยึดคำนี้เป็นอาชีพ นอกจากสอนแล้ว ยังจะต้องมีน่าที่ดูแลเรื่องจิตใจ เป็นสื่อชี้นำทางเดินที่ดีให้กับผู้สอนด้วย หากพูดง่ายๆ ก็คือ “เป็นแม่คนที่สอง” ของลูกศิษย์นั่นเอง

ส่วนคำว่า “อาจารย์” คือคนที่เก่งในเรื่องเฉพาะด้านนั้นๆ มาทำหน้าที่สอน ซึ่งก็สอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เข้ามาดูแลเรื่องจิตใจหรือชี้นำแนะแนวอะไรให้กับศิษย์ โดยอาจารย์ จะเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนสูง แต่หากมีความสามารถเฉพาะด้านแล้วมาสอน ก็เรียกว่าอาจารย์

ดังที่เราจะเห็นนักดนตรีหลายคนที่ลงผลงานทาง youtube เรียกตัวเองว่า “อาจารย์” ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้สอนในมหา’ลัย หรือไม่ได้จบการสอนมา ทว่าแค่เพียงสอนทางวิดิโอ ก็เป็นอาจารได้แล้วนั่นเองครับ

คำทั้งสองคำนี้ บางครั้งหากเรามองผ่านๆ มันก็ชั่งดูต่างกันไม่มากเท่าไหร่ แต่หากเรามองอย่างลึกซึ้ง คำทั้งสองคำนี้ ก็ต่างกันจนไม่อาจใช้แทนกันได้ครับ