โลกคนละใบที่สัมพันธ์กัน

-A A +A

โลกคนละใบที่สัมพันธ์กัน

ถึงเราจะอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน แต่โลกในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน

“โลก” ที่อยู่ภายในใจของแต่ละคนส่งผลถึงสังคม นิสัย และการแสดงออก ดังนั้นบุคลิกรวมถึงนิสัยจึงไม่เหมือนกัน

ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน...แต่ “โลกในการใชชี้วิตมันอยู่คนละใบ”

ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะเอาโลกของเรา เอามุมมองของเราไปตัดสินคนอื่น ทั้งที่เรายังไม่ได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา

...แต่! มนุษย์เรา “ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้บนโลก” ดังนั้นจึงต้องมีคำว่า “สังคม” ขึ้นมาเพื่อให้เราพึ่งพิงซึ่งกันและกัน

ดังนั้นถึงเราจะมี “โลก” ส่วนตัวมากแค่ไหน ก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมบ้าง ซึ่งจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โอกาส

ส่วนสังคม ก็ไม่ควรตัดสินคนๆ หนึ่ง เพียงเพราะการใช้ชีวิต เพราะการที่เขามี “โลก” ที่แตกต่างจากที่คุณชอบ ... เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าให้ใคร เพราะแม้แต่คุณเอง ก็ยังมีโลกของคุณซึ่งไม่อยากให้ใครเข้าไปก้าวก่ายเลย

ส่วนคนที่โลกส่วนตัวสูงเกินไป ก็ต้องปรับตัวเข้าหาคนอื่นที่แตกต่างจากคุณบ้าง เพราะมิฉะนั้น คงเป็นที่น่าเสียดาย ที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดทั้งที่คุณมีโอกาสจะมีเพื่อนที่เข้าใจคุณมากมาย

...ส่วนคนที่ไม่เข้าใจ “...ปล่อยมันไป!”

** แม้แต่สังคมในอินเทอร์เน็ตก็เป็น “สังคม” เหมือนกัน ดังนั้นกรุณารักษาสิทธิ์ของคนอื่นด้วย ถ้าเป็นไปได้ อย่าพยายามไปก้าวก่าย “โลก” ส่วนตัวของใคร