นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ www.keangun.com

คำจำกัดความ

ต่อไปนี้ คำว่า "เขียนกัน" "Keangun"ให้หมายถึง ทีมงานเว็บเขียนกันและเว็บไซต์ https://www.keangun.com คำว่า "เว็บไซต์" ให้หมายถึงทีมงานเว็บเขียนกัน และเว็บ https://www.keangun.com ส่วน "ท่าน" "นักเขียน" หรือ "สมาชิก" ให้หมายถึงผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ https://www.keangun.com

ข้อสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์ "เขียนกัน" หรือ "Keangun" เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิก โดยอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของเว็บไซต์ ที่ทางเขียนกันสามารถแก้ไข หรือหยุดให้บริการโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือโต้แย้งการให้บริการต่างๆ ของทางเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ

ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่า เนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่ดีและถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญานในการรับข้อมูล นอกจากนี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ยังอาจมีบางส่วนที่ไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุน้อย ดังนั้นผู้ปกครองควรระมัดระวังและคอยให้คำแนะนำ

ในกรณีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการและบุคคลใดๆ ทางเว็บไซต์ไม่มีน่าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อตกลงในการใช้บริการ

 1. ผลงานที่สมาชิกนำมาลง จะต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียน เรียบเรียง แปลด้วยตัวท่านเอง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานแล้วเท่านั้น ทางเขียนกันไม่อนุญาตให้ท่านนำผลงานของคนอื่นมาลงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 2. กรณีหนังสือ / นิยายเรื่องยาวที่มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นของนิยาย (หน้าแรกนิยาย) แล้วไม่มีการอัปเดตตอนย่อย หรือความเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 7 วัน ทางทีมงานขอนำเรื่องนั้นๆ ออกจากระบบ เนื่องเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และเป็นการทำให้คนอ่านรอคอย

 3. ก่อนการลงผลงานเรื่องยาว สมาชิกควรอ่าน คู่มือนักเขียน เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นของท่านเอง

 4. ในกรณีของงานแปลจากต่างประเทศ หรือภาษาอื่นๆ สมาชิกจะต้องให้เครดิต (Credit) กับเจ้าของผลงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่นกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาจีน แต่ท่านแปลจากฉบับภาษาอังกฤษอีกที ควรอ้างอิงผู้ที่แปลภาษาอังกฤษด้วย อนึ่ง หากงานแปลของท่านมีผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยแล้ว หากตัวนักแปลไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ท่านจะต้องนำเรื่องดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ในทันที มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

 5. เนื้อหาในผลงานของสมาชิก จะต้องไม่มีการใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหายโดยเจตนา หากทางทีมงานเขียนกันได้รับแจ้ง จะทำการตักเตือนในทันที

 6. ในกรณีที่ผลงานของสมาชิกถูกฟ้องโดยผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สมาชิกจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เพราะระบบลงข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นทางเขียนกันไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในผลงานของท่านแต่อย่างใด

 7. ห้ามมิให้สมาชิกคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำแบบใดๆ ก็ตาม หากสมาชิกฝ่าฝืนแล้วถูกเจ้าของผลงานดำเนินคดี ทางเว็บไม่ขอเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะได้แจ้งเตือนเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

 8. ในกรณีที่ผลงานของท่าน มีผลงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่นเพลง รูปภาพ วิดิโอ และอื่นๆฯ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยวิธีใด ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เพราะระบบลงข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นทางเขียนกันไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในผลงานของท่านแต่ประการใด

 9. ในกรณีที่สมาชิกนำผลงานมาลง ท่านจะต้องยอมรับในความเสี่ยงที่ผลงานของท่าน อาจถูกคัดลอกโดยผู้อื่น ดังนั้นหากมีแนวโน้มว่าผลงานของท่านอาจได้ตีพิมพ์ โปรดลบผลงานของท่านออกจากเว็บไซต์ได้ตามเห็นสมควร

 10. กรุณาสำรองไฟล์ซึ่งเป็นต้นฉบับผลงานของท่านเอาไว้กับตนเอง เพราะหากทางเว็บไซต์ประสบปัญหา จนเป็นเหตุให้ผลงานของท่านสูญหายจากเว็บไซต์ ทางเขียนกันไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะได้แจ้งเตือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

 11. ทางทีมงานจะนำเนื้อหาในตอนที่นักเขียนเปิดให้อ่านฟรีประมาณ 3 ถึง 5 ย่อหน้า (การเว้นบันทัด หรือขึ้นบันทัดใหม่) ไปใช้ในการโปรโมทผลงานเรื่องนั้นๆ ตามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, X, Line ฯลฯ

 12. ในการแสดงความคิดเห็นบนผลงานของผู้อื่น ขอความกรุณาให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างให้เกียรติผู้เขียนและสมาชิกท่านอื่นด้วย

 13. สมาชิกจะต้องไม่กระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่เป็นการละเมิดสิทธิ ลบหลู่ หรือไม่ให้เกียรติสมาชิกท่านอื่น หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยเจตนา

 14. ทางเว็บไซต์ไม่ขอมีส่วนรับผิดชอบต่อลิงก์ที่เชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ภายนอก ดังนั้นผู้ใช้บริการควรศึกษาความเสี่ยงในการใช้งาน รวมถึงนโยบายของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนใช้บริการ หากเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ใช้งาน อันมีสาเหตุมาจากลิงก์ภายนอกดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 15. ในกรณีที่สมาชิกต้องการส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่สมาชิกท่านอื่น ท่านควรส่งผ่านช่องทางข้อความส่วนตัว เพราะหากท่านส่งข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ แล้วเกิดมีบุคคลที่ 3 ได้รับข้อมูลนั้นๆ ทางเขียนกันไม่ขอมีส่วนรับผิดชอบ เพราะบอกกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว

 16. เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกโพสต์บทความในการทำ SEO ลงในเนื้อหาประเภทบทความ, นิยาย, เรื่องสั้น, ไดอารี่ เพราะเราเปิดกระทู้ให้ท่านทำ SEO ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว เราเว้นให้เพียงการโปรโมทงานตัวเอง หรืองานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากพบ ทีมงานจะลบบทความนั้นออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากยังพบการกระทำในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ทางเว็บไซต์จะขอลบ ID ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปิดขายนิยาย / หนังสือรายตอนบนเว็บไซต์

 1. ผลงานที่เปิดขาย จะต้องเป็นผลงานที่แต่งหรือแปลด้วยตนเอง หากทีมงานได้รับแจ้งว่าคนที่เปิดขาย มิใช่เจ้าของผลงานหรือผู้แปลเรื่องนั้นๆ ทีมงานขอนำเรื่องดังกล่าวออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. กรณีที่งานที่เปิดขายเป็นงานแปลซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หรืองานแปลที่เปิดขายเป็นงานอันถูกซื้อลิขสิทธิ์แปลจากผู้อื่นแล้ว หากนักเขียน / นักแปลยังเปิดขายต่อ นักเขียนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ไม่ขอเกี่ยวข้อง เพราะเราไม่ได้ตรวจสอบนิยายที่ท่านนำมาแปล และไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ด้วยทั้งสิ้น ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ แจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบ ทางทีมงานขออนุญาตนำงานแปลเรื่องดังกล่าวออกจากเว็บไซต์

 3. กรณีที่ท่านนำผลงานของคนอื่นมาเปิดขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หากถูกฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เพราะเว็บไซต์ไม่รับทราบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเห็นด้วย ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งให้เว็บไซต์ทราบ ทางเว็บไซต์จะนำนิยายเรื่องดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ และมีแนวโน้มว่า จะนำรายได้ที่ท่านมีอยู่ ณ ขณะนั้น มอบให้กับผู้เสียหาย

 4. ตอนที่เปิดขายจะต้องไม่น้อยหรือสั้นจนเป็นการเอาเปรียบนักอ่าน

 5. นักเขียนควรพิจารณาตั้งราคาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม เพราะหากตั้งราคาแพงเกินสมควร อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของท่านเอง

 6. ก่อนนักเขียนจะทำการเปิดขาย ควรตรวจทานเนื้อหาให้ดีที่สุด เช่นรูปประโยคแปลกๆ คำผิด ย่อหน้า และอื่นๆ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไข ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในงานของท่านเอง

 7. ในการเปิดขายผลงาน นักเขียนจะต้องลงให้จบ หากนักเขียนลงงานเขียนไม่จบ และงานดังกล่าวถูกสมาชิกท่านอื่นซื้ออ่านไปแล้ว ให้ถือว่าความผิดทั้งหมดเป็นของนักเขียน หากมีการเรียกร้องจากผู้ที่ซื้องานเขียนบางส่วนไปแล้ว นักเขียนจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วยตนเอง

 8. เมื่อมีการเปิดขายหนังสือ / นิยายตอนใดตอนหนึ่งไปแล้ว หากมีสมาชิกท่านอื่นกดซื้อไปแล้ว นักเขียนจะต้องไม่ลบเนื้อหาที่มีการกดซื้อไปแล้วออก เพราะถือว่าลิขสิทธิ์การอ่านเนื้อหาที่เคยซื้อไปแล้ว เป็นของผู้ซื้อ

 9. กรณีที่หนังสือ / นิยายเรื่องนั้นๆ มีการติดสถานะเปิดขาย และได้ทำการติดเหรียญตอนใดตอนหนึ่งไปแล้ว และงานเขียนชิ้นนั้นยังไม่จบสมบูรณ์ หากงานเขียนดังกล่าวไม่มีการอัปเดต ชี้แจง แจ้งข่าว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ทางทีมงานจะขอขึ้นสถานะ "ผลงานที่ยังไม่จบ และไม่มีการอัปเดตเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป" ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 10. กรณีที่นักเขียนต้องการทราบยอดการซื้อหนังสือ / นิยายเป็นรายเรื่อง นักเขียนจะต้องแยก ID โดยใช้ 1 ID ต่อการลงขายนิยายที่เปิดขาย 1 เรื่อง เพราะทางเว็บไซต์ยังไม่มีระบบดูยอดการขายแยกเรื่อง

 11. นอกจากกรณีที่เนื้อหานั้นๆ เป็นเนื้อหาตอนเดียวจบ หากเป็นผลงานที่มีมากกว่าหนึ่งตอน ทางเว็บไซต์แนะนำว่าไม่ให้นักเขียนติดเหรียญในหน้าแรก (หน้าสารบัญ) ของผลงาน เพราะจะทำให้ผู้อ่านดูรายชื่อตอนต่างๆ ในผลงานของท่านไม่ได้

รายรับของนักเขียน การถอนเงิน และส่วนแบ่งนักเขียน

 1. นักเขียนจะสามารถถอนเงิน หรือแลกเปลี่ยน Points เป็นเงินได้ก็ต่อเมื่อสะสมยอด Ponts ครบ 100 Points ขึ้นไป

 2. นักเขียนจะต้องทำเรื่องถอนเงินออกด้วยตนเอง เว็บไซต์จะไม่มีการโอนเงินให้ท่านแบบอัตโนมัติ หากท่านไม่ทำเรื่องถอนเงินเมื่อยอดครบ 100 Points ยอดขายของท่านจะถูกสะสมเอาไว้เรื่อยๆ จนกว่าท่านจะดำเนินการถอนด้วยตนเอง

 3. เมื่อท่านทำเรื่องถอนเงินออกทุกครั้ง ท่านจะถูกทางเว็บไซต์หักเงินจากยอดขายของท่านเป็นจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ โดยที่นักเขียนจะได้รับรายได้จำนวน 80 เปอร์เซ็นต์

เช่น

 • หากนักเขียนแจ้งโอนเงินออกที่ 100 Points นักเขียนจะได้รับเงินจำนวน 80 บาท หักเข้าเว็บไซต์ 20 บาท
 • หากนักเขียนโอนเงินออกที่ 200 Points นักเขียนจะได้รับเงินจำนวน 160 บาท หักเข้าเว็บไซต์ 40 บาท เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งการขายอยู่ที่ 80% เว็บไซต์จะหักส่วนแบ่งอยู่ที่ 20%

นโยบายการเติมเงินหรือ Points

 1. ท่านจะต้องเติม Points ตามจำนวนที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นระบบและจัดการง่าย

 2. ท่านจะต้องส่งรายละเอียดในการแจ้งโอนเงินให้ครบท่วน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในกรณีที่ท่านเติมเงินเพื่อแลกซื้อ Points แล้ว และหากดำเนินการสำเร็จ ทางเว็บไซต์จะไม่คืนเงินให้ท่านในทุกกรณี เว้นแต่การที่ผู้ใช้งานโอนเงินผิดจำนวนที่ต้องการจะเติม ข้อผิดพลาดจากทีมงานหรือจากระบบ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนเงินตามจำนวนที่ได้รับความเสียหาย

 4. หากผ่าน 10 นาทีไปแล้วยอด Points ยังไม่เข้า ให้ท่านติดต่อไปที่เพจเฟซบุ๊กเพื่อย้ำอีกครั้ง ทางทีมงานจะรีบเพิ่มยอดให้ท่านอย่างเร็วที่สุด

นะโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สิ่งที่ทางเว็บไซต์จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจากสมาชิกได้แก่

 1. ชื่อ/นามสกุล

 2. วันเกิด

 3. Email

 4. เพศของสมาชิก

 5. อายุ

 6. ที่อยู่คร่าวๆ เช่นอำเภอ/จังหวัด

 7. ข้อมูลเนื้อหาที่เข้าชมและจำนวนครั้งที่เข้าชม

เว็บไซต์จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ตามข้อต่อไปนี้

 1. ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เช่นอีเมล ชื่อผู้ใช้งาน

 2. ใช้เพื่อโพสต์บทความ นิยาย กระทู้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และเข้าถึงการใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

 3. ใช้เพื่อส่งข้อมูลเนื้อหาที่ผู้ใช้กดติดตามเอาไว้

 4. ใช้เพื่อตั้งค่าการรับข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆ ของผู้ใช้เอง

 5. ใช้เพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอต่างๆ จากเว็บไซต์

 6. ใช้เพื่อจัดลำดับความนิยมเนื้อหาที่เข้าชม

การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือลบข้อมูลของผู้ใช้

สมาชิกสามารถยกเลิก ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือส่งคำขอให้เว็บไซต์ลบหรือนำข้อมูลของสมาชิกออกจากระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. วิธีแรกให้เข้าไปที่โปรไฟล์ของตนเอง จากนั้นไปที่แก้ไขข้อมูล ในหน้าแก้ไขโปรไฟล์ สมาชิกจะสามารถกำหนด แก้ไข หรือยกเลิกการรับข้อมูลส่วนต่างๆ จากเว็บไซต์ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

 2. วิธีที่ 2 ให้ส่งคำขอลบข้อมูลมาที่อีเมล Keangun2018@gmail.com

 3. วิธีที่ 3 ให้ส่งคำขอลบข้อมูลมาได้ที่ Page Facebook ตามลิงก์นี้ คลิก

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์มีระบบป้องกันข้อมูลของท่านในระดับหนึ่ง โดยการเข้ารหัสการส่งข้อมูลด้วยระบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อไม่ให้ผู้อื่นดักจับข้อมูล หรือนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์จะพยายามเก็บคุกกี้ของผู้ใช้งานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปกติสิ่งที่เราได้รับจากการเก็บคุกกี้คือประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงเลข IP ของผู้เยี่ยมชม โดยเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจดจำตัวตนของผู้ใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ ของผู้ใช้ ประวัติการอ่านของสมาชิก รวมไปถึงการจดจำข้อมูลการเข้าสู่ระบบของสมาชิก

ทั้งนี้เว็บไซต์ไม่มีนโยบายการนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการโฆษณา แต่จะอย่างไรก็ตาม การแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ได้นำมาจากบริการของ Google Adsense ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการใช้งาน Google ของสมาชิกเอง ดังนั้นหากท่านไม่ประสงที่จะใช้คุกกี้ในเชิงโฆษณา สามารถไปตั้งค่าได้ที่บัญชี Google ของสมาชิก

อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ผู้ใช้งานสามารถไปตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของท่านได้ตลอดเวลา ทว่าผู้ใช้ควรทราบว่า หากปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด ผู้ใช้งานอาจจะใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์บางอย่างไม่ได้ หรือใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เอง

การสมัครสมาชิก

ในการสมัครสมาชิก ท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

 1. User name เพื่อใช้ Login เข้าสู่ระบบ

 2. Email ที่ใช้งานจริง เพื่อใช้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดจากเว็บไซต์ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความส่วนตัว การแจ้งเตือนเมื่อมีคอมเมนต์ใหม่ในงานเขียนของตนเอง การแจ้งเตือนเมื่อมีคนตอบคอมเมนต์ของตนเอง ฯลฯ

 3. รหัสผ่าน

 4. ชื่อ / นามสกุล เพื่อใช้ระบุ ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริง

 5. วันเกิด

 6. อายุ

 7. เพศของท่าน

 8. ที่อยู่คร่าวๆ ของท่าน

ภายหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น กรุณารักษา User name และรหัสผ่านของท่านไว้ให้ดี เพราะมิฉะนั้น อาจมีผู้อื่นเข้ามาใช้งานบัญชีของท่านได้

การที่ท่านยังคงใช้บริการจากเว็บไซต์ จะถือว่าท่านยินยอมในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ในทันที

 
 

ข้อควรทราบ เนื่องจากผู้ดูแลหลักของเว็บไซต์เป็นคนตาบอด หากพบการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนและสร้างความไม่สะดวกต่อการใช้งาน โปรดแจ้งทีมงานได้ในทุกช่องทาง

เราอยากให้สมาชิกทุกท่านอยู่กันอย่างครอบครัวที่อบอุ่น ให้สังคมภายในเว็บ เป็นสังคมที่ดี ดังนั้น สมาชิกทุกท่านโปรดเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ผลงานที่ถูกเผยแพร่บนเว็บ ให้ถือว่าลิขสิทธิ์เป็นของผู้เผยแพร่เอง ห้ามมิให้บุคคลอื่นนำไปเผยแพร่ ก็อปปี้ หรือนำไปดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน แล้วถูกดำเนินคดีจากเจ้าของผลงาน ทางเว็บมิขอเกี่ยวข้อง เพราะได้แจ้งเตือนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

หากพบบทความที่มีเนื้อหาไปในทางใส่ร้ายผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย แจ้งเข้ามาได้ตามช่องทาง Email keangun2018@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางทีมงาน จะทำการตรวจสอบ และหากเป็นจริง จะนำผลงานดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ ไม่เกิน 1 วัน

Copyright © 2018-2024 keangun. All Right Reserved.