ฉันนี่แหละคือลูกของพระเจ้า

-A A +A

ฉันนี่แหละคือลูกของพระเจ้า

หลังจากที่การต่อสู้ของเทพและมารได้จบลงไป ได้มีความเสียหายต่อโลกนี้ทำให้เทพมารต้องถูกผนึก

 

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป โปรดติดตาม

สารบัญ / เมนูนิยาย