กฎระเบียบในการใช้งานห้องละคร ภาพยนตร์ และรายการประเภทอื่นๆ

-A A +A

กฎระเบียบในการใช้งานห้องละคร ภาพยนตร์ และรายการประเภทอื่นๆ

ห้องนี้สำหรับพูดคุย สอบถาม ตั้งประเด็น เกี่ยวกับละครทีวี ภาพยนตร์ และรายการประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ

ทั้งนี้การวิจารณ์ละคร ภาพยนตร์ หรือรายการต่างๆ ควรเป็นไปด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคนสร้างงาน เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการสร้างงานต่อไป

ติเพื่อก่อ ไม่ใช่เพื่อทำลาย

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานห้องนี้ โปรดสอบถามได้ทางคอมเมนต์ครับ