คำศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เรื่องตัวเลข

-A A +A

หมวดบทความ: 

Kinji

Romanji

Number

ゼロ/零

Zero

0

ICHI

1

NI

2

san

3

YON

4

GO

5

ROKU

6

NANA

7

hachi

8

Kyū 

9

juu

10

十一

jūichi

11

十二

Juuni

12

十三

Juusan

13

十四

juuyon

14

十五

Juugo

15

十六 

Juuroku

16

十七

Juunana

17

十八

Juuhachi

18

十九

Juukyuu 

19

二十  

Nijuu

20

三十

sanjuu

30

四十

Yonjuu

40

五十

Gojuu

50

六十

Rokujuu

60

七十

nanajuu

70

八十

Hachijuu

80

九十

Kyuujuu

90

hyaku

100

百一、一〇一

Hyakuichi

101

二百、二〇〇

Nihyaku

200

三百、三〇〇

Sanbyaku

300

四百、四〇〇

yonhyaku

400

五百、五〇〇

Gohyaku

500

六百、六〇〇

Roppyaku

600

七百、七〇〇

Nanahyaku

700

八百、八〇〇

Happyaku

800

九百、九〇〇

Kyūhyaku

900

、一〇〇〇

Sen

1,000

千一、一〇〇一

Sen ichi

1001

二千

Nisen

2,000

三千

Sanzen

3,000

四千

Yonsen

4,000

五千

Gosen

5,000

六千

Rokusen

6,000

七千

Nanasen

7,000

八戦

Hachisen

8,000

九千

Kyuusen

9,000

一万

Ichiman

10,000

二万

Niman

20,000

三万

Sanman

30,000

十万

Juuman

100,000

百万

Hyakuman

1,000,000

一千万

Issenman

10,000,000

一億

ichioku

100,000,000

十億

Jūoku

1,000,000,000

百億

Hyakuoku

10,000,000,000

一千億

Issenoku

100,000,000

一兆

icchō

1,000,0000,000

十兆

Jucchō

10,000,000,000